Ελληνικά Αγγλικά
Σύνδεσμοι | Χάρτης πλοήγησης | Επικοινωνία
Ιστορικό - Στόχοι
Δραστηριότητες
Στελέχωση
Νομοθετικό Πλαίσιο
Ανακοινώσεις
Ευκαιρίες Απασχόλησης

Διδακτορικά > Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Γενικά στοιχεία Ερευνητικής Μονάδας
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Διδάκτορας: ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Ημερομηνία καθορισμού θέματος από Γ.Σ.Ε.Σ.: 6/2008
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τηλέφωνο Επιστημονικού Υπευθύνου:
e-mail Επιστημονικού Υπευθύνου:  
Διεύθυνση:
   
Περίληψη
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΌΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕ ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2006 ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2007. ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΑΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ. ΤΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΥΝΔΕΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ. ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟ ΚΡΙΤΙΚΟ-ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΙΟΘΕΤΕΙ ΤΟ ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΗΘΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Η ΔΡΑΣΗ ΑΥΤΗ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ε.P.I.C.T-ESPERIDES», ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

ΒΑΣΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΥΙΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ, ΕΝΑ «ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ» ΜΕ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ. ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΗΚΜ, Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ/ΠΡΑΞΙΑΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ, ΣΕ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΘΕΣΜΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ. ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, Η ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΣΤΟΧΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΝΟΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ (Β) ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ. Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ (GROUNDED THEORY). ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΚΜ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ACTIVITY THEORY). ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ, Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ-ΚΕΙΜΕΝΩΝ, Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ*, ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ.

ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΕΥΡΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΡΙΤΙΚΟ-ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΗΚΜ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑΓΗ, ΕΜΒΑΘΥΝΟΝΤΑΣ ΣΕ ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΩΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΩΣ ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΡΟΠΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, Η ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ, ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ, ΘΕΩΡΕΙ ΠΩΣ ΕΝΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΑΝ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

 

Λέξεις Κλειδιά: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΧΕΙΡΑΦΕΤΙΚΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
 
© Copyright 2006
Γραφείο Διαμεσολάβησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών